Můj příběh

Každá nemoc v těle je odrazem konfliktu v duši

Lidé se mne často ptají jak jsem se k práci maséra dostal.

Asi před 12 lety jsem se začal zamýšlet nad svým postojem k životu. Mnoho mých přesvědčení v rovině vtahů se ukazovala být nefunkční. V rámci hledání odpovědí jsem se začal zabývat náročnými meditacemi, které po čase vyústili v prohloubení vnímání životní energie a pochopení spojitosti tělesné a duševní stránky člověka. Toto nové poznání bylo provázeno zázračným uzdravením z vážné chronické nemoci, která mne trápila celý život. To nečekané uzdravení, o kterém mi lékaři tvrdili, že není možné, byl pro mne důkaz, že jdu správným směrem. Byl jsem zdravější než kdykoliv ve svém životě a rukama mi proudila energie, kterou jsem se rozhodl využít ve prospěch ostatních. Zkusil jsem to jako masér, práce mě začala bavit a baví dodnes.

Filosofie mých terapií a masáží

Napětí v mysli způsobuje bloky v proudění životní energie naším tělem. Tato energie proudí v těle po řečištích zvaných akupunkturní meridiány i hlubších cestách v naších orgánech a kostech. Kde životní energie neproudí je tělo ztuhlé a v křeči a objevují se nemoci. Vhodná masáž uvolňuje zábrany v proudění této síly a tím zároveň uvolňuje naše emoce. Posouvá nás do stavu, ve kterém jsme osvobozeni od duševního napětí. Člověk se poté cítí optimisticky, radostně a snadněji nachází řešení životních problémů. Proto se energetické masáže a terapie stávají nedílnou součástí psychosomatické medicíny.

Vysokohorská turistika je mou velkou vášní.

Tam někde hluboko v horách čerpám sílu a energii, kterou pak mohu sdílet s Vámi, mými klienty.

Je mi potěšením, že svou prací mohu každodenně přispívat k vašemu zdaví a duševní pohodě.